خدمات ما
بیشتر
تجویز آنتی بیوتیک پیش از درمان (پروفیلاکسی)

جراحی دهان و فک و صورت

جراحی فک به انواع جراحی‌هایی گفته می‌شود که در آن موقعیت فک‌های بالا و پایین تغییر داده می‌شود تا اختلال بایت (مال اکلوژن یا روی هم قرار نگرفتن فک‌ها) یا شکل صورت یا هر دو مشکل اصلاح شود.

سیما دنت