خدمات ما
بیشتر
دیر درآمدن دندان شیری

دندانپزشکی کودکان

به پزشکی که در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان فعال بوده دندانپزشک کودکان گویند. دندانپزشک اطفال دارای بورد تخصصی می باشد که بعد از گذراندن دوره پزشک عمومی و یک دوره سه ساله می تواند به آن دست پیدا کند. جهت دریافت نوبت دندانپزشکی کودکان کلیک کنید.

سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی