افرادی که قصد انجام درمان نامرتبی دندان های خود را دارند با اصطلاحاتی نظیر اصلاح طرح لبخند، مرتب کردن دندانها بدون ارتودنسی، ارتودنسی سریع یا ارتودنسی در یک جلسه به میزان زیادی در تبلیغات مجازی یا حقیقی رویرو شده اند. در واقع در این روش ها بجای ردیف نمودن دندانها اقدام به تراش مینای دندانها در نواحی بیرون زده و افزودن موادی نظیر کامپوزیت یا لمینیت به نواحی تورفته می گردد. پر واضح است که این امر موجب آسیب جدی به سلامت دندانها خواهد شد.
جمعه 08 بهمن 1395
0
افرادی که قصد انجام درمان نامرتبی دندان های خود را دارند با اصطلاحاتی نظیر اصلاح طرح لبخند، مرتب کردن دندانها بدون ارتودنسی، ارتودنسی سریع یا ارتودنسی در یک جلسه به میزان زیادی در تبلیغات مجازی یا حقیقی رویرو شده اند. در واقع در این روش ها بجای ردیف نمودن دندانها اقدام به تراش مینای دندانها در نواحی بیرون زده و افزودن موادی نظیر کامپوزیت یا لمینیت به نواحی تورفته می گردد. پر واضح است که این امر موجب آسیب جدی به سلامت دندانها خواهد شد.
جمعه 08 بهمن 1395
0
افرادی که قصد انجام درمان نامرتبی دندان های خود را دارند با اصطلاحاتی نظیر اصلاح طرح لبخند، مرتب کردن دندانها بدون ارتودنسی، ارتودنسی سریع یا ارتودنسی در یک جلسه به میزان زیادی در تبلیغات مجازی یا حقیقی رویرو شده اند. در واقع در این روش ها بجای ردیف نمودن دندانها اقدام به تراش مینای دندانها در نواحی بیرون زده و افزودن موادی نظیر کامپوزیت یا لمینیت به نواحی تورفته می گردد. پر واضح است که این امر موجب آسیب جدی به سلامت دندانها خواهد شد.
جمعه 08 بهمن 1395
0
اصلاح طرح لبخند، اصطلاحی است که به میزان زیادی در تبلیغات مجازی و حقیقی به چشم می خورد. حال آنکه به درمان مشخصی اشاره ندارد. از اینرو گاها بیمارانی که قصد زیبا نمودن لبخند خود را دارند ناآگاهانه در دام درمان هایی نابجا تحت این عنوان قرار می گیرند. به عنوان مثال بیماری که نامرتبی دندانی محسوس دارد نمی بایست با کامپوزیت، لمینیت و روکش درمان شود.
پنج شنبه 07 بهمن 1395
0
لومینیرز در قیاس با لمینت های سنتی پوسته سرامیکی بسیار نازکی هستند که ضمن درد و ناراحتی اندک برای بیمار تراش دندان را هم کاهش می دهند. از سویی زیبایی عمری و طبیعی برای لبخند شما فراهم خواهند آورد.
چهارشنبه 21 مهر 1395
0