ویدیو های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با درد دندان

قرار دادن دندانها در معرض نیروهایی نظیر دندان قروچه و جویدن اشیاء سخت می تواند لبخند ما را تهدید کند. علائمی که نشان می دهد ممکن است دندانی شکسته داشته باشید عبارتند از: درد دندان حین جویدن، حساسیت به غذاهای سرد یا گرم و گاهی بدون علامت! از اینرو ویزیت های مرتب دندانپزشکی بسیار مهم است. باید دندان ترک خورده یا شکسته زود تشخیص داده شود و درمان گردد تا مشکل شدیدتر نگردد.
پنج شنبه 11 تیر 1394
0