ویدیو های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با دندان شکسته

از دست رفتن دندانها در صورت عدم جایگزینی می تواند سبب بروز عوارضی گردد. رویش مضاعف دندانهای مقابل ممکن است سبب بروز تماس های نامطلوب با دندانهای دیگر گردد. این امر می تواند آسیب هایی را به همراه داشته باشد از قبیل: ایجاد پوسیدگی، شکستگی دندانها، تورفتن دندانها، لقی و مشکلات لثه. عارضه دیگر ممکن است حرکت دندانها مجاور به فضای خالی بی دندانی باشد زیرا تماسی با هم ندارند. این امر موجب این مشکلات می گردد: تماس های دندانی نامناسب، مشکلات مفصلی، مشکلات بهداشتی و عوارض مرتبط با آن.
پنج شنبه 18 تیر 1394
0
قرار دادن دندانها در معرض نیروهایی نظیر دندان قروچه و جویدن اشیاء سخت می تواند لبخند ما را تهدید کند. علائمی که نشان می دهد ممکن است دندانی شکسته داشته باشید عبارتند از: درد دندان حین جویدن، حساسیت به غذاهای سرد یا گرم و گاهی بدون علامت! از اینرو ویزیت های مرتب دندانپزشکی بسیار مهم است. باید دندان ترک خورده یا شکسته زود تشخیص داده شود و درمان گردد تا مشکل شدیدتر نگردد.
پنج شنبه 11 تیر 1394
0