ویدیو های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با پرکردن دندان

برای ترمیم دندان با کامپوزیت در قیاس با آمالگام دندان کمتر تراش می خورد. تشخیص طرح درمان ترمیمی باید بر اساس محل دندان و میزان تخریب نسج دندانی توسط دندانپزشک صورت گیرد.
شنبه 17 مهر 1395
0
کامپوزیت ها یا ترمیم های سفید، ماده انتخابی جهت ایجاد لبخندی طبیعی تر برای شما هستند. کامپوزیت ها ترمیم هایی هستند که به گونه ای طراحی شده اند تا با رنگ دندانهای شما مطابقت داشته و همرنگ مینای دندان هستند. کامپوزیت ها بهترین انتخاب برای ترمیم حفراتی هستند که در معرض دید لبخند شما می باشند، مانند دندانهای جلویی یا دندانهایی که روی خط لبخند قرار دارند. اگر حفره پوسیدگی خیلی بزرگ بوده و یا بیشتر در معرض جویدن باشد دندانپزشک شما ممکن است انتخاب های درمانی دیگری را توصیه کند.
دوشنبه 28 اردیبشت 1394
0