ویدیو های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با دندان سفید

یک لبخند سفید و براق ممکن است سالم به نظر برسد ولی الزاما نمایانگر سلامت دندانها نیست. پوسیدگی های دندانی ممکن است درون شیارها و فرورفتگی های دندانی رخ دهند جایی که بدون استفاده از ابزارهای مخصوص دندانپزشکی قابل تشخیص نمی باشد. مختصری تمرین برای رعایت صحیح بهداشت دهان و دندان و مراجعات مرتب به دندانپزشک لازم است تا دندانهایی سالم داشته باشید نه اینکه تنها سالم به نظر برسند.
چهارشنبه 23 اردیبشت 1394
0