ویدیو های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با جراحی عقل

اگر ارتودنتیست شما کشیدن دندان عقل را پیشنهاد دهد در ابتدا باید با یک جراح دهان مشاوره کنید. طول مدت و پیچیدگی درآوردن دندان عقل نهفته بستگی به فاکتورهایی دارد از قبیل: موقعیت دندان، ارتفاع و انحنای ریشه ها، ضخامت استخوان اطراف دندان و وضعیت سلامت عمومی بیمار. به طور معمول خارج کردن دندان عقلی که به طور کامل نهفته باشد بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول می انجامد.
پنج شنبه 17 اردیبشت 1394
0