ونیر دندان

به کمک ونیرها می توان نقایص کوچک دندانی را برطرف نمود، به لحاظ شکل، سایز و رنگ. برای قرار دادن ونیر، ابتدا باید دندانهای آسیب دیده آماده سازی شوند. سپس سطح دندانها به مدت چند ثانیه اسیداچ شده و در ادامه با آب شسته می شوند. در پایان ونیرهای آماده شده روی دندانها چسبانده می شوند.

نظرات خود را بیان کنید
ارسال نظر

   

 

 


 

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...