پرسش و پاسخ های مرتبط با لکه سیاه

سلام دکترداوودیان دندان پزشکان لکه های سیاه روی دندان را دقیقا چگونه بر طرف می کنند

      
سلام، لطفا پرسش خود را همراه عکس هایی از دندانها و صورت تان ترجیحا همراه رادیوگرافی های دندانی،فکی...

بیشتر