پرسش و پاسخ های مرتبط با دندان عقل خراب

سلام دکتر داوودیان آیا تنها راه درمان دندان عقل خراب, کشیدن ان است؟

      
سلام، لطفا پرسش خود را همراه عکس هایی از دندانها و صورت تان ترجیحا همراه رادیوگرافی های دندانی،فکی...

بیشتر