اخبار مرتبط با نوشیدنی بدون قند

بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.      (1394/11/01)

مصرف‌کنندگان باید از ماهیت محصولات بدون قند آگاه باشند چرا که بیشتر این مواد به دلیل ترکیب شیمیایی خاصشان به طور بالقوه به دندان‌ها آسیب می رسانند.

بیشتر