بلاگ های مرتبط با درمان درای ساکت

حفره خشک (درای ساکت)       

متعاقب کشیدن شدن دندان، در حفره ایجاد شده، لخته خونی تشکیل می‌شود که علاوه بر محافظت از استخوان و اعصاب، روند التیام را نیز آغاز می‌کند. اگر به هر دل...

بیشتر