بلاگ های مرتبط با محافظ دندانی

محافظ دهانی       

محافظ دهانی در هنگام وارد آمدن ضربه شدید به صورت، به عنوان ضربه گیر عمل می کند و سبب کاهش ریسک شکستگی دندان و آسیب به فکین، لب ها، زبان و دیگر بافت ه...

انواع محافظ های دهانی (نایت گارد و محافظ دندانی): مزایا و هزینه       

محافظ‌های دهانی (نایت‌گارد و محافظ دندانی) برای افرادی که دچار دندان قروچه هستند و در مسابقات ورزشی شرکت می‌کنند برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دندان ...

بیشتر