بلاگ های مرتبط با مکیدن انگشت

عوارض دندانپزشکی مکیدن انگشت دست و پا در کودکان       

بسیاری از کودکان عادت به مکیدن انگشت شست دست و پای خود دارند و در بیشتر این کودکان این عادت قبل از دوسالگی خود به خود برطرف می‌شود اگر این عادت طولان...

بیشتر