از مهم ترین چالش ها برای دندانپزشک کودکان و والدین کودکان برای درمان ناراحتی دندان کودک این می باشد که کودکانی که به دلیل اضطراب و ترس غیرقابل کنترلی که از دندانپزشک کودکان یا محیط مطب دارند همکاری لازم را نمی کنند.
 
0