آفت‌های دهانی زخم‌های دردناکی هستند که درون دهان و اغلب در پایه لثه، درون گونه‌ها یا لب‌ها، به وجود می‌آیند. دلایل گوناگونی برای ایجاد آفت دهانی وجود دارد. در صورت بروز آفت و بهبود پیدا نکردن آن پس از دو تا سه هفته، باید به دندانپزشک مراجعه کرد.
 
0