برای کودکان زیر 3 سال به محض دندان درآوردن، لازم است که والدین، با خمیر دندان فلوراید دار، دندان‌های کودکان را دو بار در روز (صبح و شب هنگام) و یا طبق نظر پزشک یا دندانپزشک مسواک بزنند.
 
0