متعاقب کشیدن شدن دندان، در حفره ایجاد شده، لخته خونی تشکیل می‌شود که علاوه بر محافظت از استخوان و اعصاب، روند التیام را نیز آغاز می‌کند. اگر به هر دلیلی لخته خونی از محل مربوطه جابجا شود سبب ایجاد حفره‌ای خشک یا درای ساکت می‌شود.
 
0