بلاگ های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با mouthguard

محافظ دهانی در هنگام وارد آمدن ضربه شدید به صورت، به عنوان ضربه گیر عمل می کند و سبب کاهش ریسک شکستگی دندان و آسیب به فکین، لب ها، زبان و دیگر بافت های نرم صورت می شود که در سه نوع اختصاصی، غیر اختصاصی و Boil and Bite عرضه می شود.
 
0