بلاگ های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با مولر سوم

دندانپزشک با توجه به شرایط، کشیدن یا نکشیدن دندان عقل را توصیه می کند. لازم به ذکر است که دندان عقلی که کشیده نشده باشد باید تحت مراقبت و بررسی های دوره ای قرار بگیرد چرا که پتانسیل بروز مشکل در مورد دندان عقل همواره وجود دارد.
 
0