بلاگ های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با شیار و فرورفتگی عمیق دندان

شیارپوشی دندان روشی برای پیشگیری از بروز پوسیدگی دندان است. ما فقط یکبار صاحب دندان‌های آسیا می ‌شویم بنابراین فیشورسیلانت در کنار رعایت بهداشت دهان و دندان اقدامی مناسب برای حفظ سلامت دندان‌ها است. بهترین زمان انجام فیشورسیلانت به محض رویش دندان‌های دائمی است.
 
0
سیلانت ها نوعی ماده دندانپزشکی هستند که با پوشاندن شیارها و فرو رفتگی های عمیق سطح جونده دندانهای خلفی از بروز پوسیدگی دندانی جلوگیری می کنند.
 
0