بلاگ های تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با پیت و فیشور

سیلانت ها نوعی ماده دندانپزشکی هستند که با پوشاندن شیارها و فرو رفتگی های عمیق سطح جونده دندانهای خلفی از بروز پوسیدگی دندانی جلوگیری می کنند.
 
0