اخبار تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با بزاق

بزاق دندان ها را در برابر اثرات سوء میکروب پوسیدگی زای دندانی یعنی استرپتوکوک موتانس محافظ می­کنند.
سه شنبه 15 اردیبشت 1394
0
نوشابه های غیرالکلی (سودا) و آب میوه ها از عوامل اصلی سایش شیمیایی دندان ها (اروژن) هستند.
شنبه 16 خرداد 1394
0
نمونه­ برداری مایع به عنوان یک روش غیر تهاجمی تشخیص سریع سرطان­ از طریق بزاق است.
یکشنبه 02 اسفند 1394
0
غدد بزاقی توانایی کمی جهت نوسازی خود دارند که این امر لزوم درمان­های نوین مبتنی بر سلول­های بنیادی را بیش از پیش آشکار می­کند. در نتیجه این درمان­ها، بافت جدید از سلول­های بنیادی تولید می­شود که میتواند غدد بزاقی را بازسازی نماید.
شنبه 07 شهریور 1394
2