اخبار تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با سلامت دندان

نوشابه های غیرالکلی (سودا) و آب میوه ها از عوامل اصلی سایش شیمیایی دندان ها (اروژن) هستند.
شنبه 16 خرداد 1394
0