آب میوه ها ومعجون های میوه ای شیرین حاوی مقادیر بسیاربالایی از قند هستند

آب میوه ها ومعجون های میوه ای شیرین حاوی مقادیر بسیاربالایی از قند هستند