بیماری لثه می تواند زوال شناختی مبتلایان به آلزایمر را بدتر کند.

بیماری لثه می تواند زوال شناختی مبتلایان به آلزایمر را بدتر کند.