با ابریشم و سلولهای بنیادی میتوان غدد بزاقی تولید کرد.

با ابریشم و سلولهای بنیادی میتوان غدد بزاقی تولید کرد.

 چهارشنبه 08 مهر 1394 - 09:09
1 0
  م.ن.
مرسی از مطلب خوبتون