چگونه درمان بیماری لثه از بیماری قلبی جلوگیری میکند؟

چگونه درمان بیماری لثه از بیماری قلبی جلوگیری میکند؟