مقالات تولید شده مجله دندانپزشکی سیمادنت در رابطه با دندان

موسین های بزاق از سطوح دندان در برابر تجمع میکروب های پوسیدگی زا محافظت می­ کنند. موسین ها پروتئین های بزرگی هستند که در سیستم دفاع میزبان نقش کلیدی دارند.
پنج شنبه 17 اردیبشت 1394
0