پروتئین و دندان

پروتئین و دندان

مواد غذایی غنی از فسفر مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، شیر و تخم مرغ نه تنها سبب تقویت ساختار دندانهای شما می شوند بلکه منابع غنی از پروتئین نیز به حساب می آیند.

این دسته از مواد غذایی از مینای دندان ها محافظت کرده و به بازسازی آن کمک می کنند.

پروتئین و دندان

ارتباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر