لیزر در دندانپزشکی

لیزر در دندانپزشکی

 

لیزر به وسیله‌ای گفته می‌شود که نور ساطع می‌کند. این وسیله گاهی در جراحی بکار برده می‌شود و از آن برای بریدن و انحلال بافت استفاده می‌شود. موارد استفاده لیزر در دنداپزشکی بسیار متنوع است.

از لیزر بیشتر در پروسه سفید کردن دندان‌ها استفاده می‌شود با این حال ممکن است در برداشتن پوسیدگی، آماده ساختن دندان برای روکش و یا ترمیم و در نهایت جراحی‌های حفره دهان، شامل جراحی لثه و دیگر بافت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیقات و پژوهش در مورد مؤثر بودن لیزر در اعمال دندانپزشکی در حال انجام است.

لیزر در دندانپزشکی

ارتباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر