پیشرو در ارائه خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه برای شما و فرزندتان

 

 

 

مراقبت های پیشگیری در مرکز تخصصی دندانپزشکی سیمادنت جایگاه ویژه ای دارد. تیم دندانپزشکی ما خدمات پیشگیرانه مناسب را به شما و فرزندانتان ارائه می کند. فیشور سیلانت دندانها، فلورایدتراپی، فضانگهدار دندانها و انواع محافظ های دندانی گوشه ای از تمهیدات پیشگیرانه در این مرکز تخصصی می باشد.