محیطی آرام جهت ارائه کلیه خدمات تخصصی به کودکان

 

 

 

تیم دندانپزشکی سیمادنت محیطی آرام و دلنشین را جهت ارائه خدمات پیشرفته دندانپزشکی به کودکان دلبند شما فراهم آورده است. کلیه نیازهای درمانی کودکان و نوجوانان با رعایت اصول بهداشت روانی این سنین در مرکز ما تمهید شده است.