13
11
91

جراحی انتهای ریشه دندان

درمان ریشه اغلب می تواند یک عمر دوام بیاورد ولی گاهی درمان سنتی ریشه دندان به تنهایی کفایت نمی کند و یا ممکن است یک انتخاب درمانی نباشد. در این صورت اندودنتیست شما ممکن است جراحی انتهای ریشه را برای حفظ دندان شما پیشنهاد دهد. شایعترین جراحی انتهای ریشه، اپیکو اکتومی نامیده می شود. این درمان عفونت یا آبسه را با قطع انتهای ریشه دندان درمان می کند. جراحی انتهای ریشه یک پروسه پیشرفته میکروسکوپی است که توسط متخصصین دندانپزشکی تحت عنوان اندودنتیست ها انجام می شود.

نظرات خود را بیان کنید
ارسال نظر

   

 

 


 

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...