پرسش و پاسخ های مرتبط با درمانریشه

سلام من عکس دندون گرفتم که اخرین دندون فک پایینم گفتن به عصب رسیده ولی هیچ دردی نداشتم امروز که رفتم عصب کشی کنه دکتر گفت یکم سخته بعد که تراشید گفت یکم تحمل کن من ریشه شو نمیدونم چیکار کنم دیگه درد نمیگیره بعد تراشید تراشید گفت میتونم بدون عصب کشی هم پر کنما تراشیدنش سخته زبونتو هی تکون میدی بعد همونجوری پر کرد.گفتم درد نمیگیره مشکل ساز نشه عصب کشی نشد گفت نه ترمیم شد نمیخاس عصب کشی مگه عصب کشی همون ترمیم ریشه نیس؟تخه ازم زیاد پول گرفت گفت عصب کشی نشد ولی ترمیم شد.پس اگه نمیخاس چرا از اول نگفت سختش اومد گفت نمیخاد.الان من هم ناراحتم که کلی از دندون سالممو تراشید که برسه به ریشه هم نمیدونم مشکل داره بدون عصب یا نه .اخه دندونم درد ندا ش یه کوچولو حس کردم داره ورم میکنه و یه کوجولو پوسیده رفتم که بدتر نشه.عکس نگاه کرد گفت باید بشه ولی موقع تراشیدنش گفت یکم مشکله زبونتو تکون میدی بدون عصب کشی پر میکنم.بعدن برام مشکل ایجاد نمیکنه؟ترمیم ریشه با عصب کشی فرق داره؟

      
درمان ریشه  با سلام لطفا عکس های رادیوگرافی قبل و بعد درمان خود را برای تلگرام ما ارسال کنید...

بیشتر