بلاگ های مرتبط با از بین رفتن دندان

آیا آب نمک برای دندان مفید است؟       

در ملل و فرهنگ های مختلف در طول نسل ها از آب نمک برای ضدعفونی و شستشوی زخم ها و حتی دهان (برای رفع آفت های دهانی) مورد استفاده قرار می گرفته است.

بیشتر

پرسش و پاسخ های مرتبط با از بین رفتن دندان

بیشتر