بلاگ های مرتبط با پلاک ارتودنسی

نگهدارنده و ریتینر (پلاک) بعد از ارتودنسی: متحرک و ثابت       

بعد از اینکه درمان ارتودنسی به پایان رسید باید از نگهدارنده یا ریتینر ارتودنسی برای حفظ نتایج درمان استفاده کرد تا احتمال برگشت دندان‌ها به وضعیت اول...

بیشتر