بلاگ های مرتبط با میوه ها

سبزیجات و میوه ها و سلامت دندانها       

خوردن سبزیجات و میوه ها علاوه بر اینکه به تمیز شدن دندانها کمک می کند، باعث تحریک ترشح بزاق نیز می شود و از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند.

بیشتر