فرنوم به دو نوع فرنوم لبی و زبانی تقسیم می‌شود که گاهی اوقات این دو نوع فرنوم می‌تواند مانع عملکرد طبیعی اعضای دهان بشود. از این رو فرنکتومی که یک عمل جراحی ساده است برای درمان این مشکل انجام می‌شود.
 
0