بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.

بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.